سرکار خانم حقیقت مدرس و مشاور رشته ادبیات و زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی : لیسانس

تخصص: آموزش و مشاوره

سابقه کار : بیش از ۴ سال در آموزشگاههای معتبر ایران